Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Warta Travel Plus


Warta Travel Plus - ubezpieczenie na każdą podróż
Warta Travel Plus - ubezpieczenie na każdą podróż

  

WARTA Travel plus to ubezpieczenie cenne szczególnie dla tych, którzy wyjeżdżają za granicę. W ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia Warta Travel plus WARTA zapewnia:

 

  •  Pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków,
  • Wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • Zorganizowanie pomocy w ramach usług assistance STANDARD (m. in. transportu Ubezpieczonego)

 

 

Dodatkowo możemy zaoferować:

  • Zorganizowanie i pokrycie kosztów w ramach usług assistance SUPER,Pokrycie szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobie trzeciej (OC),
  • Wypłatę odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu podróżnego w tym sprzętu narciarskiego,
  • Pokrycie kosztów kontynuacji leczenia w kraju skutków urazów odniesionych za granicą,
  • Zwrot kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystyczne i/lub anulowania biletu podróżnego czy noclegu,
  • Pokrycie kosztów odwołania lub opóźnienia lotu,
  • Sspecjalny pakiet dla narciarzy SKI PLUS.

 

Ubezpieczenie Warta Travel Plus zapewnia całodobową opiekę konsultacyjną Centrum Alarmowego Warty, dzięki czemu po bezpośrednim powiadomieniu Centrum o zdarzeniu chorobowym lub wypadkowym możliwe jest zapewnienie obsługi bezgotówkowej poza granicami kraju.

 

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.warta.pl  i  zapoznania się z charakterystykątyka produktu  Warta Travel plus