Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Warta Moto - Assistance


24 h Polska + Europa
24 h Polska + Europa

 

WARTA MOTO - ASSISTANCE

 

Ubezpieczenie Warta Moto–Assistance zapewnia szeroki i różnorodny wachlarz form pomocy w sytuacjach awaryjnych. Wystarczy jeden telefon do CENTRUM ALARMOWEGO WARTY, aby otrzymać niezbędną pomoc:

informacyjnąserwisowąw podróżymedycznądodatkową.

 

Zakres pomocy, a także wysokość sumy ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.

 

Warianty roczne Standard, Złoty, Złoty+ i Platynowy przeznaczone są dla klientów WARTY posiadających samochody osobowe, ciężarowo-osobowe, kempingowe i ciężarowe o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, przyczep o ładowności do 750 kg (z zastrzeżeniem braku świadczenia pojazdu zastępczego) i motocykli.

 

Tylko w wariancie Platynowym limitujemy wiek pojazdu, który może być objęty ochroną (pojazd nie starszy niż 10 letni), w przypadku pozostałych wariantów wiek pojazdu nie ogranicza ani dostępności, ani zakresu ochrony.

 

Wariant Standard - to pakiet dołączany do ubezpieczeń OC i AC zawartych w TUiR WARTA SA przez tych klientów, którzy nie zdecydują się na szerszy zakres ochrony assistance. Obejmuje pomoc informacyjną oraz pomoc serwisową (w przypadku wypadku).
W ramach pomocy serwisowej organizujemy i opłacamy holowanie pojazdu w kraju do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego (do 100 km od miejsca zdarzenia). Ponadto organizujemy holowanie pojazdu osoby poszkodowanej przez ubezpieczonego w WARCIE w zakresie OC.
Pomoc informacyjna polega m.in. na udzieleniu informacji o krajowej sieci warsztatów samochodowych oraz o możliwościach zorganizowania przyjazdu pomocy drogowej lub wynajmu pojazdu zastępczego czy przekazaniu wiadomości wskazanym przez Ubezpieczonego osobom.
WARTA odpowiada w przypadku tego wariantu do kwoty 5.000 PLN.

 

Warianty Złoty i Złoty+ - gwarantują Ubezpieczonym (kierowcy oraz pasażerom podróżującym ubezpieczonym pojazdem w chwili zdarzenia) otrzymanie na terenie zarówno Polski jak i Europy niezbędnej pomocy w razie awarii, "innych zdarzeń", wypadku lub kradzieży pojazdu. Świadczenie w ramach tych wariantu polegają na:

 

pomocy informacyjnej (np. informacja serwisowa, przekazanie wiadomości czy pomoc tłumacza),pomocy serwisowej (np. serwis na miejscu zdarzenia, holowanie, dostarczenie paliwa),pomocy w podróży (np. kontynuacja podróży albo powrót do miejsca zamieszkania lub dostępne w wariancie Złotym+ zakwaterowanie),organizacja pojazdu zastępczego na okres do 5 dni w wariancie Złotym i do 10 dni w wariancie Złotym+.

 

W wariancie Złotym dla pewnych świadczeń obowiązują kilometrowe ograniczenia odpowiedzialności WARTY. Dotyczą one realizacji świadczeń pomocy serwisowej w następstwie zdarzeń, które wydarzyły się w odległości mniejszej niż 25 kilometrów od miejsca zamieszkania (w przypadku awarii i "innych zdarzeń").
Powyższe ograniczenie nie dotyczy natomiast wariantu Złotego+, w którym poza zniesieniem limitów kilometrowych WARTA oferuje dodatkowo pomoc medyczną i opiekę medyczną.


Umowy ubezpieczenia w tych wariantach zawierane są z sumą ubezpieczenia odpowiednio 10.000 PLN i 20.000 PLN.

 

Wariant Platynowy (do ACK jest oferowany gratis) to jedyna taka oferta dostępna na rynku. Zapewnia najszerszą ochronę assistance tak w Polsce jak i poza jej granicami. Jego dwie najistotniejsze cechy to:

 

holowanie pojazdu bez limitu kilometrów w przypadku zdarzenia na terenie Polski,pojazd zastępczy na czas naprawy, w przypadku, gdy po wypadku trafi on do warsztatu partnerskiego WARTY,

 

a ponadto dostępność następujących rodzajów pomocy i świadczeń:

 

  • pomoc informacyjna - informacja serwisowa, przekazanie wiadomości oraz pomoc tłumacza;p
  • omoc serwisowa - serwis w miejscu zdarzenia, zorganizowanie parkingu, odbiór pojazdu naprawionego lub odzyskanego po kradzieży, ekspertyzę techniczną oraz złomowanie pojazdu;pomoc w podróży - zakwaterowanie nawet w czterogwiazdkowym hotelu, kontynuacja podróży lub powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania,organizacja pojazdu zastępczego po wypadku, kradzieży, awarii;pomoc medyczną - powrót Ubezpieczonych do miejsca zamieszkania (kierowca zastępczy), natychmiastową wizytę lub opiekę, dostarczenie niezbędnych lekarstw, rehabilitację i pomoc psychologa.usługi pomocowe - a w ramach tych usług m.in. organizacja wymiany opon, mycia pojazdu albo "night drivera" (jednej spośród nich, jeden raz w okresie ubezpieczenia), informacja o natężeniu ruchu drogowego, infolinia prawna czy cała gama usług osobistego asystenta.