Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym


 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym  to oferta dla osób fizycznych, które chcą chronić siebie i swoich bliskich na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim. OC w życiu prywatnym daje pełną ochronę klientom w sytuacjach, gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym  lub posiadaniem mienia, są zobowiązani do naprawienia szkody. Umowa obejmuje wszystkie osoby bliskie ubezpieczającego (także niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące)!

 

Nie sposób okreśłić wszystkich zdarzeń, które będą objęte zakresem tego ubezpieczenia, ale warto pamiętać o tych najczęściej pojawiających się w życiu,  o takich jak:

 • zalanie sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów lub uszkodzenia elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze,
 • wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę lub uczestniczące w innej zabawie,
 • spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów, np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną czy koszykówkę,
 • stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie, hotelu czy restauracji,
 • złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (ważne w przypadku właścicieli domów),
 • ugryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta domowe – należące do ubezpieczającego (także
  egzotyczne, np. węże, pająki) z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta utrzymywane są dla celów zarobkowych np. hodowla psów, stadnina koni,
 • szkody wyrządzone przez pomoc domową – nawet zatrudnioną na podstawie umowy ustnej,
 • przez osoby sprawujące opiekę nad osobami starszymi lub dziećmi oraz osoby,
 • w związku z używaniem sprzętu pływającego np. wypożyczonego w czasie urlopu. Chodzi tu o szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z używaniem sprzętu pływającego,
 • powstałych w trakcie budowy domu – właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Obejmuje ona również wypadki w czasie budowy, jeśli właściciel nie uwolni się od odpowiedzialności wskazując sprawcę szkody (np. firmę budowlaną).

 

Odszkodowanie wypłacane jest zawsze  Poszkodowanemu na podstawie zawartej z nim ugody lub - w sytuacji kwestii spornych -  na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

 

Warto pomyśleć o takim ubezpieczeniu choćby jako o oc dla rowerzysty, którym jest niemal każdy z nas czy jako o oc  właściciela lub użytkownika nieruchomości.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dostępne jest w ramach oferowanych przez Wartę ubezpieczeń mieszkaniowych: Warta dom Plus i Warta Dom Komfort Plus. Może być wybrane jako samodzielne ubezpieczenie lub dodatkowe rozszerzenie  któregoś z ubezpieczeń mieszkaniowych.  Ubezpiecznie  oc wżyciu prywatnym ma różne zakresy ochrony.

 

Szerszy zakres ochrony zawiera ubezpieczenie oc w ramach Warta Dom Komfort Plus

 

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się  z Ogólnymi Waunkami Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

 

Ubezpieczenie jest relatywnie tanie - propozycje Warty w tym zakresie  są następujące: