Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków WARTA NNW


  

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - WARTA NNW

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia.

 

Po opłaceniu dodatkowej składki przedmiotem ubezpieczenia mogą być również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

  • zawału serca i udaru mózgu,
  • chorób tropikalnych,
  • działań wojennych i stanu wyjątkowego.

 

Ubezpieczenie dostępne jest w formie indywidualnej, zbiorowej, a ponadto w postaci pakietów dla rodzin, firm oraz specjalnych grup zorganizowanych (Pakiet Podróżnik). Składka zależy od rodzaju wykonywanego zawodu przez Ubezpieczonego (5 grup ryzyka), okresu ubezpieczenia oraz wybranego wariantu.

 

Ubezpieczenie dotyczy zdarzeń powstałych na terenie RP oraz poza jego granicami.

 

Pełny tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków WARTA NNW  znajduje się  tutaj.