Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Ubezpieczenie graniczne


Ubezpieczenie graniczne - wzó dokumentu
Ubezpieczenie graniczne - wzó dokumentu

Ubezpieczenie graniczne

 

Ubezpieczenie graniczne to ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą nie posiada wnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub ważnej Zielonej karty.

 

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC granicznego dotyczy pojazdu zarejestrowanego poza krajami tzw. Eurpejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykaz Krajó nleżących do EWG przedstawiamy obok.

Obowiązek wykupieba ubezpieczenia granicznego dotyczy najcz ęsciej pojazdó zarejestrowanych w Rosji, Białorusi lub Ukrainie, a także poza Europą, gdy wjeżdżają na obnszar RP.