Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

OC


Ubezpieczenie na miarę Twoich potrzeb
Ubezpieczenie na miarę Twoich potrzeb

 

OC

 

W ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych Warty podstawową rolę pełni obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zwane potocznie OC komunikacyjnym. Dzięki temu ubezpieczeniu towarzystwo przejmuje odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone poszkodowanemu przez sprawcę kolizji drogowej lub wypadku.

 

Podstawę prawną tego ubezpieczenia stanowi Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.).

 

Zgodnie z regulacjami ustawowymi aktualna wysokość maksymala sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC komunikacyjnego wynosi odpowednio:

  • 1 000 000 euro za szkody rzeczowe,
  • 5 000 000 euro za szkody osobowe.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terenie RP oraz pojazdy mechaniczne nie podlegające rejestracji, o ile są wprowadzane do ruchu publicznego (na drogi publiczne). Obowiązek zawarcia ubezpieczenia powstaje w dniu rejestracji lub w chwili wprowadzania pojazdu mechanicznego na drogi publiczne.

Wysokość kar za brak OC
Wysokość kar za brak OC

Ujawniony brak zawarcia obowiązkowej umowy oc przez posiadacza pojazdy skutkuje nałożeniem kary finansowej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość kary zależy od długości okresu bezpolisowego oraz rodzaju pojazdu. Tabela prezentuje kary aktualne dla roku 2013.

 

Czy warto ryzykować jazdę bez wykupionej polisy OC.? Bezwzględnie nie! Oprócz kary, którą zapłacimy, zostaniemy ponadto zobowiązani do niezwłocznego wykupienia polisy.

 

Poza tym , unikanie tego obowiązku ubezpieczeniowego rodzi po j stronie posiadacza pojazdu niebezpieczeństwo regresu – roszczenia zwrotnego - z tytułu wypłaty ewentualnych odszkodowań za szkody rzeczowe lub osobowe, a nierzadko są to kwoty rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, a do sprawcy zdarzenia występuje z nakazem jego zwrotu, stosownie do regulacji ustawowych.

 

Świadomość takiego stanu prawnego powinna  skutecznie powstrzymywać ryzykantów, zdecydowanie bardziej, aniżeli  wysokość kar finansowych nakładanych przez UFG.