Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

NW


Komunikacyjne ubezpieczenie NW w Warcie można rozszerzyć o opcję Bezpieczna Rodzina z sumą ubezpieczenia 150 000 zł w przypadku śmierci kierowcy
Komunikacyjne ubezpieczenie NW w Warcie można rozszerzyć o opcję Bezpieczna Rodzina z sumą ubezpieczenia 150 000 zł w przypadku śmierci kierowcy

 

NW

 

Ubezpieczenie NW KOMUNIKACYJNE dedykowane jest kierowcom i pasażerom pojazdów silnikowych i motorowerów.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy lub pasażerów pojazdu, w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej, w związku z ruchem pojazdu wymienionego w dokumencie ubezpieczenia i dodatkowo podczas:

 

  •  wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
  •  załadowywania lub rozładowywania pojazdu.