Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Jak uzyskać zwrot składki?


Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia realizowany jest w Warcie  sprawnie.
Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia realizowany jest w Warcie sprawnie.

 

 Aby ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres dobrowolnej umowy ubezpieczeniowej należy wypełnić wniosek o zwrot składki oraz dołaczyć do niego: kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności przedmiotu ubezpieczenia (umowy kupna/sprzedaży, faktury lub umowę darowizny w przypadku pojazdów, bądź aktu notarialnego w przypadku nieruchomości). Wypełniony wniosek wraz z kopią umowy (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać na adres: zwroty@warta.pl

 

Dokuemnty do zwrotu składki można także złożyć w naszej Agencji lub wysłać na adres:

 

TUiR WARTA S.A.
Centrum Obsługi Posprzedażowej
ul. Łagiewnicka 33A
30-417 Kraków

tel. 12 25 46 578 (sekretariat)

 

Wniosek o zwrot składki jest do pobrania tutaj.

 

Inaczej wygląda procedura zwrotu składki z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, bowiem do kupującego - nabywcy - należy decyzja, czy będzie korzystał z ochrony do końca okresu obowiązywania umowy, czy też wypowie ją.

 

Tylko jeśli wypowie umowę, a pierwotny właściciel polisy nie spowodował szkód w okresie ubezpieczenia, będzie możliwy zwrot składki. Należy wóczas wypełnić wspomnainy wniosek o zwrot składki oraz dołączyć: umowę kupna/sprzedaży pojazdu, certyfikat Zielonej Karty (jeśli został wydany) oraz wypowiedzenie umowy przez nabywcę (jeśli nabywca przekazał oryginał bezpośrednio zbywcy).

 

Nabywca ma prawo wypowiedzieć otrzymana umowe w dowolnym momencie. Wchodzi ona w życie z dniem następnym po złożeniu.