Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

AC (autocasco)


Oferując autocasco w Warcie zapewniamy nieograniczony zakres ochrony (formuła all risks), komfort obsługi i sprawną likwidację szkody
Oferując autocasco w Warcie zapewniamy nieograniczony zakres ochrony (formuła all risks), komfort obsługi i sprawną likwidację szkody

 

AUTOCASCO

 

Ubezpieczenie autocasco (AC) to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń spowodowanych z winy własnej lub innego uczestnika ruchu, skutków działania żywiołów czy złośliwego działania osób trzecich. Dodatkowym rozszerzeniem zakresu autocasco jest opcja ubezpieczenia od ryzyka kradzieży pojazdu oraz kilka innych opcji, jak na przykład:

 

 

TUiR Warta S.A. oferuje ubezpieczenia autocasco w dwóch podstawowych wariantach:

 

  • AUTOCASCO KOMFORT
  • AUTOCASCO STANDARD

 

Cechą szczególną, wyróżniającą na tle konkurencji dwa podstawowe warianty autocasco Warty - Komfort i Standard – jest zakres oferowanej ochrony w postaci formuły ALL RISKS. Oznacza, to że wszystkie możliwe do zaistnienia zdarzenia, które nie są ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności są objęte ochroną. Nie ma więc konkretnej, zamkniętej listy zdarzeń, za które Towarzystwo ponosi odpowiedzialność; można powiedzieć, że potencjalna lista zdarzeń jest otwarta, ochroną objęte są wszelkie sytuacje prowadzące do uszkodzeń pojazdu, o ile tylko nie znajdują się na liście wyłączeń. Warto podkreślić, że lista wyłączeń jest ściśle określona i w pełni odpowiadająca standardowym wyłączeniom stosowanym u innych firm ubezpieczeniowych w tym zakresie.

 

Zakres terytorialny naszego autocasco jest szeroki - obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Odpowiadamy także za zdarzenia powstałe na obszarze tzw. Wspólnoty Niepodległych Państw (wyłonionych z byłego ZSRR), w europejskiej części ich terytoriów (bez dodatkowych opłat, także za ryzyko kradzieży).

 

Wariant AC KOMFORT ma trzy podstawowe cechy:

  • Suma ubezpieczenia w umowie ACK jest stała przez cały okres umowy, równa wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy oraz nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
  • W umowie ubezpieczenia ACK brak jest jakichkolwiek pomniejszeń odszkodowania (czy to w formie franszyzy czy udziału własnego).
  • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie średnich cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych, czyli oryginalnych, a nie zamienników, bez pomniejszeń amortyzacyjnych oraz kosztów roboczogodziny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi danej marki.

 

 

Wariant AC Standard wyróżniają z kolei trzy główne cechy:

 

  • Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania. Za dodatkową składką istnieje możliwość wykupienia odstąpienia od redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
  • Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się w kwocie brutto, z uwzględnieniem części alternatywnych (zamienników). W zależności od wybranego wariantu jest ono wyliczane z lub bez zastosowania stawki amortyzacji.
  • W umowie ubezpieczenia nie są określone minimalne kwoty odpowiedzialności WARTY (brak franszyzy integralnej).

 

Wariant AC Standard posiada dwie wersje amortyzacyjne:

  • z procentowym pomniejszeniem wartości części przy naprawie oraz kosztami roboczogodziny wg średnich stawek z warsztatów rzemieślniczych.
  • bez procentowego pomniejszenia wartości części przy naprawie oraz kosztami roboczogodziny wg średnich stawek z warsztatów rzemieślniczych.

 

Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.

 

Istotnym atutem oferty Warty w zakresie ubezpieczeń autocasco jest oferowana możliwość napraw bezgotówkowych w sieci warsztatów partnerskich. W sieci tej są zarówno autoryzowane stacje obsługi, jak i doświadczone, rzetelne warsztaty rzemieślnicze.